Ledelse og råd

I Vennesla Frikirke er det menigheten som velger sin ledelse. På menighetsmøtene velges det inn representanter i ulike ledergrupper, eller råd som vi kaller de.

Hvert enkelt råd har sitt ansvarsområde. Eldsterådet er den øverste ledelse som er valgt i menigheten. I menyen på høyre side kan du trykke på hvert enkelt råd for å vite mer om hva de jobber med og hvem som er med i de ulike rådene.


 

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Undersider

Takk til