Om Frikirken

Fem spørsmål om Vennesla frikirke:

Hva?

Vennesla frikirke er en FRI-KIRKE. Den er ikke avhengig eller bundet til staten. Vår historie begynte i 1877 da frikirken i Norge ble starta. Den evangelisk-lutherske lære er grunnlaget for hva vi lærer og praktiserer. Vennesla frikirke tilhører den evangelisk-lutherske frikirke i Norge og møtes jevnlig for å samtale og vedta felles ordninger og inspirere hverandre til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Vi står sammen med Normisjon om Høyskolen i Staffeldtsgate, et felles blad ”Budbæreren”, folkehøyskolen på Fredtun og flere andre tiltak. Hovedkontoret ”Frikirkens Hus” ligger i Oslo. Menigheten er sterkt involvert i misjonsarbeid rundt i verden, både gjennom Frikirkens felles misjonsarbeid og lokale initiativ. Frikirken i Vennesla vil også være en synlig del av alle kristne i Vennesla. Det skjer gjennom felles samlinger, blant anna i årlige fellesmøter.

Hvordan?

Fordi vi er en frikirke, velges ledere og menigheten organiseres ut fra egne lover og regler. Menigheten ledes av et eldsteråd og årsmøte/menighetsmøte er øverste myndighet. Alle som er i ”fullt medlemskap” kan uttale seg og stemme. Menigheten har en pastor som er hyrde og daglig leder av menigheten. På nettsidene våre kan du lese mer om hvem som er med i staben - både som frivillig og ansatte. Her får du også god oversikt over en allsidig virksomhet for barn og unge. Evangeliet forandrer seg ikke, men metodene endrer seg.

Hvorfor?

Vennesla frikirkes hovedmål er at flere skal bli kjent med Jesus, tro på Han og bli hans etterfølgere. Vi vil bruke ressurser og virksomhet til å nå nye mennesker med evangeliet. Vi tror det er viktig å være et levende fellesskap der alle generasjoner er inkludert. Vi vil være et godt sted for mennesker som ønsker å tilhøre en fri-kirke.
Vi vil samle oss om fire hovedsaker:

Den første er Bibelen – det betyr at å lese og høre Guds ord er avgjørende for oss.
Den andre er Bønnene – det betyr at vi dypest sett er kalt til å ære Gud og holde fast på hans løfter og regne med han i livet vårt.
Det tredje er Brødsbrytelsen – det betyr at sentrum i vår tro er det Jesus gjorde når Han døde og stod opp for oss.
Det fjerde er Brodersamfunnet – det betyr at ingen av oss kan leve for oss selv, men trenger å tilhøre et fellesskap. Les Apostelgjerningene 2,42-47.

Hvem?

I Vennesla er det mange som tilhører frikirken. De fleste kjenner noen som går der eller har familie som tilhører. Alle generasjoner og forskjellige mennesker tilhører denne kirken. Det er tre ulike medlemskategorier: ”Fullt medlemskap” er for den som bekjenner troen på Jesus og vil være en Jesu etterfølger. ”Tilhørige” er de som tilhører frikirken uten å ha stemmerett ved årsmøte og menighetsmøte. Mange tilhørige er aktive og deltagende i menigheten. Den tredje kategorien ”Barn” som er døpt eller meldt inn før fylte 15 år.

Hvor?

Den ligger sentralt i Vennesla sentrum – Sentrumsveien 10.

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til