Ansatte

Vi er heldige å ha noen gode medarbeider i Vennesla  Frikirke!
Her er en presentasjon av personene i staben vår.

Tor Michal Kinn
Tor Michal Kinn

Tittel:
Pastor/daglig leder
Stilling:
100%

Geir Ove BakkenTittel:
Pastor
Stilling:
100%
Litt om Geir Ove
Geir Ove (f. 1981) er oppvokst i Tvedestrand og var aktiv med på mange forskjellige ting. Begynte tidlig med fotball og var aktiv i kor og kristne foreninger.  Ble med i styret i Ungdomsgruppa i Holt når han var 13 år, og var formann i denne i 4 år. Flytta til Kristiansand etter videregående for å studere. Ble aktiv i Kristen idrettskontakt (KRIK), og jobba senere deltid der i 6 år i regionen. Traff Sara i studietida, og gifta seg sommeren 2007. Flytta til Vennesla våren 2009
Litt om familien:
Han er gift med Sara og far til Samuel ( f. 2010), Elias (f. 2012) og Johannes (f. 2013)
 
Bopel:
De bor i Heptekjerrveien 19 – de har overtatt og pussa opp Saras barndomsheim.
Interesser:
Familie, venner, fotball og langrenn
Utdannelse og erfaring:
Kristendom mellomfag, HiA 2000-2001
Historie mellomfag, HiA 2002-2003
Gresk 20 studiepoeng, ATH 2004
Idrett grunnfag, HiA 2004-2005
Praktisk Pedagogisk utdannelse, HiA 2006-2008

Tittel: Adjunkt med tilleggsutdannelse
 
Distriktsmedarbeider i KRIK 2003-2009. Variert mellom 25-50% arbeid.
 
Mål for tjenesten:
Å se barn og ungdom bli kjent med Jesus, vokse i troen og finne sin tjeneste!
Ansvarsområder
Daglig leder
Forkynnelse
Utvikle arbeid blant barn og unge
Drive ledertrening
Konfirmantarbeid og Frik
Oppfølging av musikkmedarbeideren
Oppfølging av trosopplæringsplan for 0-15 år


Elin GundersenTittel:
Kontormedarbeider
Stilling:
50% stilling (fra 1.2.2007)
Litt om Elin:
Elin (f. 1953) er en ekte venndøl som er gift med en ekte venndøl, Roald. Ho har vokst opp her i menigheten og kjenner de fleste. Har jobbet på kontor "før i tida" og trives med kontorarbeid.
Litt om familien:
Har tre voksne barn og fire barnebarn. Alle er bosatt i Vennesla.
Bopel:
Bor på Graslijordet
Interesser:
Å reise (spesielt til Israel), hekler, kryssord, barnebarna.
Mål for tjenesten:
Å legge til rette for gode rutiner og utføre oppgaver til beste for menigheten.
Ansvarsområder:
Oppdatering av program
Annonsering
Medlemsregister
Utleie av kirken
Thomas Fagervik

Tittel: 
Musikkarbeider
Stilling:
50% stilling (fra 15.08.2014)
Litt om Thomas:
Thomas (f. 1983) er fra Mosjøen i nord. Har Bachelor i teologi og i musikk fra Ansgarskolen.

Litt om familien: 
Gift med Guro og er far til Markus (f. 2016)
Bopel:
Bor på Søm i Kristiansand
Interesser:
Musikk, fotball 
Mål for tjenesten:
Utvikle musikkarbeidet blant barn og unge i menigheten. Utvikle musikklivet i gudstjenesten.
Ansvarsområder:
Erik Wennerberg

Tittel: 
Omsorgsarbeider
Stilling:
50% stilling
Litt om Erik:
Erik er venndøl med allsidig erfaring fra mange yrkesfelt; mest eksotisk er nok årene som misjonær i Etiopia og Ecuador.

Litt om familien: 
Han er gift med Lillian.
Bopel:
Bor i Rønningsvegen.
Mål for tjenesten:
Utvikle omsorgsarbeidet i menigheten
Ansvarsområder:
Erik har ansvar for menighetens omsorgsfunksjoner for alle generasjoner. Det involverer samtaler, sjelesorg og pararbeid. Han arbeider for at familier, par og enkeltpersoner i krise har et omsorgsfullt nettverk.

Han utruster menighetens medlemmer til tjeneste i omsorgsarbeid.


Elisa Heiseldal (i permisjon)

Tittel: 
Omsorgsarbeider
Stilling:
50% stilling
Litt om Elisa:
Elisa (f. 1988) er fra Oslo. Hun er utdanna sosionom ved Universitetet i Agder.

Litt om familien: 
Ho er gift med Ronny og er mor til Maline (f. 2015)
Bopel:
Bor i Erkleivveien
Interesser:
 
Mål for tjenesten:
Utvikle omsorgsarbeidet i menigheten
Ansvarsområder:


 
 


Ingar Lilletveit AlheimTittel:
Vaktmester (fra 1.2.2001)
Litt om Ingar:
Ingar (f. 1963) Han har østlandsdialekt og røper oppvekst på Østlandet, nærmere bestemt Nesodden. Siden har han bodd i Treungen, Arendal, Brunlanes og nå Vennesla.
Bopel:
Han bor i det sentrale strøk av Vennesla, Trollknatten borettslag
Interesser:
Fotball – Start og Leeds, data, frimerker.
Mål for tjenesten:
Å se etter at menighetslokalene fungerer godt til aktivitetene.
Ansvarsområder
Delta på diakonrådsmøter
VaktmestertjenesterKalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til