Engasjer deg

Vi ønsker at alle i Vennesla Frikirke finner sin plass i menigheten.
Derfor ønsker vi å hjelpe deg til å finne din tjeneste hos oss.

Vi har mange ulike oppgaver, som alle er like viktige, i vår menighet.
Om du ønsker å ha en tjeneste hos oss, så ta gjerne kontakt.

Send en e-post til elin@venneslafrikirke.no 

Eller snakk med pastor:

Geir Ove Bakken, 97 58 10 05

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til