Ledere

Elisa Heiseldal - Omsorgsarbeider

Tlf: 991 63 008 | Mail: elisa@venneslafrikirke.no

Geir Ove Bakken - Ungdomspastor

Tlf: 97 58 10 05 | Mail: geirove@venneslafrikirke.no

Nelly Hagen - Leder for Kvinneforeningen

Tlf: 38 15 59 73

Ole Louis Lilløy - Teknikeransvarlig

Tlf: 46976759 | Mail: olelouislilloy@gmail.com

Ove Aasen - Leder av Eldsterådet

Tlf: 90 76 25 11 | Mail: ov-aase@online.no

Sveinung Møller - Leder for GD

Tlf: 41 63 84 11

Terje Mykland - Leder av Diakonrådet

Tlf: 909 24 280 | Mail: terje.mykland@goddriv.no

Thomas Fagervik - Musikkmedarbeider

Tlf: 97758100 | Mail: thomasfagervik@hotmail.com

Tor Michal Kinn - Leder av Bibelklassen

Tlf: 93657800 | Mail: tmkinn@gmail.com

Torleif Mjåland - Leder av Junior

Tlf: 90199155 | Mail: torpedo_leif@hotmail.com

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til