Ledere

Erik Wennerberg - Omsorgsarbeider

Tlf: 924 59 684‬ | Mail: erik@venneslafrikirke.no

Geir Ove Bakken - Pastor

Tlf: 97 58 10 05 | Mail: geirove@venneslafrikirke.no

Kristin Lie - Leder av Eldsterådet

Tlf: 911 61 563‬ | Mail: kristin.lie@vennesla.kommune.no

Mari Eikeland - Leder av Junior

Tlf: 99485004 | Mail: mari.eikeland@live.no

Marthe Harket - Leder av Diakonrådet

Tlf: 975 06 200 | Mail: martheharket@gmail.com

Nelly Hagen - Leder for Kvinneforeningen

Tlf: 38 15 59 73

Ole Louis Lilløy - Teknikeransvarlig

Tlf: 46976759 | Mail: olelouislilloy@gmail.com

Sveinung Møller - Leder for GD

Tlf: 41 63 84 11

Thomas Fagervik - Musikkarbeider

Tlf: 97758100 | Mail: thomasfagervik@hotmail.com

Tor Michal Kinn - Pastor/daglig leder

Tlf: 93657800 | Mail: tmkinn@venneslafrikirke.no

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til