Grupper

 

Fem spørsmål om grupper:

Hva?
Grupper er menigheten i mindre fellesskap. Fellesskapet blir mer nært og utfordrer til vekst. I grupper kan vi støtte og hjelpe hverandre når livet blir tøft og når vi skal ta vanskelige bestemmelser.

Hvordan?
Menigheten vil ha flere typer grupper. Sammensetningen av alder, kjønn og sted kan være forskjellig eller likt.

Hvorfor?
Menigheten er et stort fellesskap, men det er også små fellesskap. I gruppene får vi mer tid og rom for det personlige og nære. Her kan vi dele erfaringer og tanker og hjelpe hverandre til å bruke nådegavene.

Hvem?
Grupper er for alle. Vi vil gjerne at grupper settes sammen slik at flest mulig har anledning til å være med. Grupper er for alle som lurer på hva det vil si å følge Jesus. Du kan komme om du bekjenner deg som en troende, eller om du bare lurer på hva det vil si å tro på Jesus.

Hvor?
Samlingene er i hjemmene eller i kirken. Det avgjøres av gruppene hvordan dette skal organiseres.

Vi arrangerer også samlinger for gruppeledere for inspirasjon og utveksling av erfaringer.

Ønsker du å være med i en gruppe eller vil du starte en gruppe som du ønsker å knytte opp mot vår menighet, ta gjerne kontakt.

Geir Ove Bakken, Pastor
97 58 10 05

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til