Gudstjeneste

Illustrasjonsfoto

Hvem: Alle
Når: Hver søndag kl 11
Hvor: Hovedsalen i Frikirka
Kontakt: Geir Ove Bakken
Tlf: 97 58 10 05

Fem spørsmål om gudstjenesten:

Hva?
Gudstjenesten er et møtested mellom Gud og mennesker. Vi samles for å høre Guds ord, lovsynge Gud og be sammen. 

Hvordan?
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og vi samles i kirkesalen som menighet. Etter hver gudstjeneste har vi kirkekaffe med anledning til å samtale og treffes i en åpen og uformell atmosfære. Gudstjenestene har forskjellig preg både etter kirkelige handlinger og årstider og høytider. Nattverd er en gang i måneden.

Hvorfor?
Gudstjenesten gir oss en god rytme og et avgjørende perspektiv på livet.

Hvem?
Alle er velkomne til gudstjenestene. De er åpne samlinger og vi ønsker å inkludere nye mennesker.

Hvor?
Gudstjenesten er i kirkesalen i Vennesla frikirke.

Kalender (Gudstjeneste):

Aktuelle linker: