Barn

Vennesla Frikirkes Trosopplæringsplan

Illustrasjonsfoto

Skrevet av: Geir Ove Bakken
Publisert: 13.01.2015

Her kan du laste ned og lese vår plan for opplæring av barn og unge i menigheten. Vær med å be om at både virksomheten som drives allerede og alle nye tiltak vil føre til tro og liv hos den unge generasjonen!

 


Kjære venner!

 

Dette er Vennesla Frikirkes trosopplæringsplan!

Ikke bare barne- og ungdomsarbeidets plan, men hele menigheten sin plan for trosopplæring!

 

Denne trosopplæringsplanen er utarbeidet fra en sentral plan til vår egen lokaltilpassa plan. Det er FriBU-rådet i menigheten som har hatt ansvar for planen, men den er også godt forankra og vedtatt i Eldsterådet.

 

Vennesla Frikirkes trosopplæringsplan er en helhetlig plan for alt arbeid som gjøres for aldersgruppa 0-26 år. Den inneholder hovedfokus, målsetninger og tiltak for ulike aldersgrupper. Planen er satt sammen av faste aktiviteter, gamle tiltak og nye tiltak.

 

Det som er en veldig viktig forandring, som denne planen viser oss, er det store fokuset på hjemmet. Det er en egen kolonne som peker på mål og tiltak som hjemmene kan bruke. Forskning viser at mor og far har aller størst innvirkning på barn og unges trosvalg. Derfor ønsker vi som menighet å utruste foreldrene gjennom foreldrekvelder og foreldreskole.

 

En stor takk til FriBU-rådet; Elin Strand og Janne Listog, og Juniorleder Rolf Bjarne Eriksen som har vært med i prosessen med å lage vår trossopplæringsplan.

Så er det viktig å si at det er et levende dokument som kan evalueres og endres etter en tid.


Geir Ove Bakken
Ungdomspastor
Trykk her for å lese Trosopplæringsplanen for Vennesla Frikirke 

 

 

 

 

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til