Voksne

FriMat

Illustrasjonsfoto

Skrevet av: Geir Ove Bakken
Publisert: 21.09.2016

Frikirka skal være med å dele ut gratis mat til de i bygda som trenger det. Har du lyst å hjelpe?


 

Frimat sin visjon er at overskuddsmat som kastes i landet vårt, skal gis til mennesker som trenger hjelp til å få hverdagen til å gå rundt. Vi tror at å gi en pose mat kan være en kjærlighetshandling, som viser at vi bryr oss om våre medmennesker og som formidler Guds kjærlighet til den enkelte.

Vi ønsker å være en motpol til overflodssamfunnet, og vil samarbeide med butikkene om å kutte mengen mat som kastes. Vi ønsker en rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vår del av prosjektet går ut på å være formidlere av maten til dem som trenger det. Gratis mat inn - gratis mat ut. Vi ønsker å pakke poser ferdig, sånn at de som trenger hjelp kan komme og hente mat, eller få levert posen hjemme. Maten er gratis, men vi vil gi den enkelte mottaker mulighet til å gi tilbake hvis de kan. Vi ønsker å hjelpe andre til å hjelpe, og til å ha fokus utover seg selv. De som ønsker og har mulighet kan gi velsignelse videre og være med og støtte Frimats matutdeling fra vår vennskapsmenighet i Eldoret i Kenya. For 10 kroner kan en gi nok mat for en person i en uke.

Målgruppen vår er dem som sliter med å få det til å gå rundt økonomisk i hverdagen. Den som mottar matpose skal kunne kjenne seg varmt velkommen. Mandager vil matutdelingen skje i forbindelse med frokosten på Frivillighetssentralen, og fredager vil matutdelingen være fra Frikirken hvor det vil være mulig å få en kopp kaffe og en kjas. Maten kan også kjøres ut til de som har behov for det.

Det er mange som trenger hjelp, og da er det viktig å se den enkelte. Mange som trenger hjelp har også behov for en prat, og det kan være muligheter for en kjas over en kopp kaffe i forbindelse med matutdelingen. Det vil komme folk inn i Frikirka som ikke vanligvis er der, og det er viktig at de føler seg godt mottatt. Tenker også at hvis det er mulig så vil hver frivillig levere til faste brukere, for at det skal bli tryggere for de som trenger hjelp. Her kan det bygges relasjoner.

Vi trenger frivillige som kan være med å ta imot, fordele og levere ut mat på mandag og fredag formiddag, og vi trenger også frivillige som kan hjelpe med utkjøring, enten på dag eller ettermiddag, til de som har behov for det. Jeg gleder meg til å komme igang med prosjektet, dette blir spennende!

Er det noen som kan tenke seg å hjelpe, eller lurer på noe i forbindelse med Frimat, så kan de ta kontakt med Kate Vatne på 90950451.
 

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til