Søndagsskolen

Illustrasjonsfoto

Hvem: Fra 0 - 20 år
Når: Hver søndag kl 11
Hvor: Underetasjen i Frikirka
Kontakt: Geir Ove Bakken
Tlf: 97 58 10 05

Søndagsskolen er stedet Guds ord blir forkynt på barnas premisser. 

Søndagsskolen har som mål å lære barna de mest kjente bibelfortellingene, og gi dem en tilhørighet i menigheten. Det som sås i barnehjertene, vil slå ut i blomst i ungdomsårene og i voksen alder. 
Vi ønsker at barna skal lære om Jesus og lære å følge Ham!

Hver søndag starter søndagsskolen oppe i gudstjenesten. Deretter går barna ned i underetasjen til samling.
Vi er innedelt i tre grupper: 0 år-3.klasse er i Søndagsskolerommet, 3.-6. klasse er i peisestua og 7. klasse og oppover (Bibelklassen) er i Bomberommet.

Hjertelig velkommen til Søndagsskole!

 

Kalender (alle):

Aktuelle linker: