Grupper

Det er godt å komme sammen i et lite fellesskap der du kan dele noen av dine gleder, eller noe du strever med. Gruppen er en plass for å ta imot og gi omsorg, en plass for å ha det nære opplevbare trosfellesskapet, stille de enkle spørsmålene, dele nattverd, be sammen, lytte og hjelpe hverandre videre på veien. Her er du velkommen!

I vår menighet har vi grupper i alle aldre, unge og gamle. Noen kalles menighetsgrupper, noen bibelgrupper og noen cellegruppe. Det viktigste er det nære, lille fellesskapet.

Grupper er for alle som lurer på hva det vil si å følge Jesus. Du kan komme om du bekjenner deg som en troende, eller om du bare lurer på hva det vil si å tro på Jesus.

Vi arrangerer også samlinger for gruppeledere for inspirasjon og utveksling av erfaringer.

Ønsker du å være med i en gruppe eller vil du starte en gruppe som du ønsker å knytte opp mot vår menighet, ta gjerne kontakt.

Arvid Hunemo, pastor
90 68 69 30

Geir Ove Bakken, ungdomsarbeider
97 58 10 05

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til