Torsdagsbønn

Hver torsdag fra 10 til 11 samles vi til bønn i bønnekapellet.
Vi ber, synger lovsanger og priser Gud sammen.
Du er velkommen til å bli med!

Kalender (Torsdagsbønn):

Aktuelle linker:

Takk til