Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Vennesla Frikirke?

Vennesla Frikirke består av tilsammen 1104 medlemmer per oktober 2013. Vi har to medlemskategorier, det er medlem og medlem med stemmerett. Av de 1104 medlemmene er 408 i medlemskap med stemmerett. Disse er det øverste bestemmende organ i menigheten gjennom menighetsmøter og årsmøtet.
Av kategorien medlemmer er også alle barn under 15 år.

Vi ønsker flere medlemmer! At flere finner sitt fellesskap hos oss og ønsker å tilhøre menigheten, også på papiret.

Ta kontakt med kontoret for å vite mer om medlemskap hos oss og hvordan du kan melde deg inn i menigheten.

Kalender (alle):

Aktuelle linker:

Takk til