Bidra økonomisk

Går du fast i menigheten, er det naturlig å være med å bære de økonomiske forpliktelsene.

Det er mange som syns det er ubehagelig å snakke om penger i kirken, men faktum er at det koster å holde hjula igang for kristne også. Ansatte skal ha lønn, bygninger skal ha oppvarming, utstyr skal vedlikeholdes og gjeld nedbetales. Vi har ikke et produkt vi selger, så i all hovedsak er vår inntektskilde bidrag fra menighetens medlemmer og de som har frikirken som sitt menighetsfellesskap.

Fast givertjeneste - det foretrukne valget

Går du fast i menigheten, er det naturlig å bidra gjennom fast givertjeneste. Da tegner du en avtalegiro med et selvvalgt beløp som trekkes månedlig. Fast givertjeneste med avtalegiro øker den økonomiske forutsigbarheten for menigheten.

Fordelen for deg som er fast giver, er skattefradraget som gis på din samlede støtte til menighetens arbeid, på inntil kr. 25.000,- pr. år.

Det er ingen fasit på hvor mye man skal gi pr måned, det varierer fra femti kroner til flere tusen på våre eksisterende givere. Skulle alle medlemmer med stemmerett (som er de som har vært med å vedta budsjettet) betalt like mye, ville det utgjøre i underkant av 1.000 kroner i måneden pr person, om man tar ugangspunkt i tallene for 2022.

I kristne sammenhenger brukes ofte uttrykket tiende. Det viser til at mange setter av 10% av lønna si for å gi til veldedig arbeid. Hvor stor del av det de ønsker å gi inn i menighetens arbeid bestemmer den enkelte selv. Hvorfor det akkurat er 10% kommer av at israelsfolket, som vi leser om i det gamle testamentet i Bibelen, skulle gi en tiendedel (10%) av avlingen og overskuddet sitt til å drive tempeltjenesten. Her er det full frihet, og vi legger ingen føringer på hvor mye noen skal gi. Det er en sak den enkelte selv må lande.

Ønsker du å inngå avtale om fast trekk, last gjerne ned avtaleskjema, eller ta kontakt med post@venneslafrikirke.no for å få hjelp med dette.

Kollekt

Du kan bidra økonomisk ved å gi ditt bidrag som kollekt på menighetens møter søndag formiddag, enten som kontanter eller på Vipps til #4700.

Innbetaling til bankkonto

Menighetens kontonummer er 3100.08.11400.
Merk gjerne innbetalingen med «gave til menighetsarbeidet» om den ikke gjelder noe særskilt. Om du velger å betale utenfor fast givertjeneste kan vi ikke garantere at vi får registrert din gave for skattefradrag.

Betale med Vipps

Vipps kan du bruke når som helst.

Vennesla Frikirke har et enkelt nummer, da det er det samme som postnummeret vårt, 4700.

Powered by Cornerstone