Personvern

Vennesla Frikirke respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og vår nettside utviklet slik at ingen urettmessig kan hente ut informasjon.

Den som skal registreres må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og ved medlemsregistrering kreves det signatur fra den som skal registreres, eller foreldre/foresatte i forbindelse med barnedåp/registrering av barn.

Hvilken informasjon lagres?

I forbindelse med medlemsregistrering til trossamfunnet vil vi be om:

Navn
Adresse
Personnummer
Sivilstatus
Familietilknytning
Statsborgerskap
Generell kontaktinformasjon
Signatur

Medlemsopplysninger lagres i vårt digitale medlemsregister, som er et felles system for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene. Noen betrodde frivillige kan tildeles begrenset tilgang til opplysninger.

Ingen opplysninger i medlemsregisteret sendes til utlandet eller lagres utenfor Norge.

I forbindelse med medlemsregistrering i våre ulike lag, for eksempel søndagsskolen, vil vi be om:

Navn
Adresse
Alder eller fødselsdato
Status på innbetalt medlemsavgift

 

Noen lag, for eksempel Junior og frik, vil også lagre generell kontaktinformasjon som mobilnummer til ungdommene og evt foreldrene, for å kunne sende sms med informasjon om aktiviteter, påminnelser og relevante meldinger knyttet til lagets virksomhet.

I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

Navn
Adresse
Alder eller fødselsdato hvis relevant
Generell kontaktinformasjon
Annen relevant informasjon (f.eks. allergier m.v.)

Nettsider og skjema utenom medlemsregisteret

Påmeldingsinformasjon og andre henvendelser som skjer via vår nettside eller tjenester som Google skjema, lagres på servere hos leverandøn av tjenestene. Disse serverne kan ligge i utlandet. Når vi har hentet ut informasjonen vi behøver, eksempelvis påmeldingslister, sletter vi informasjonen fra nettsideleverandørens databaser.

Vårt arbeid er i stor grad knyttet til organiserte sammenkomster, der flere personer er involvert. I den daglige driften lagres dokumenter som inneholder personopplysning på menighetens Sharepoint-område, levert av Microsoft. Disse dataene lagres i Europa.

Hvordan brukes informasjonen?

Vennesla Frikirke vil aldri dele eller på noen måte selge eller gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg til en tredjepart. Vi vil dele noe informasjon for å kunne levere de tjenestene vi lover, eksempelvis vil vi dele deltagerlister til turer med innleide turoperatører, hoteller eller lignende.

Vennesla Frikirke mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem med norsk statsborgerskap som ikke er registrert dobbelt annet sted. Informasjonen i vårt trosamfunns medlemsregister og lagsmedlemslister vil da måtte deles med kontrollorganene i tilknytning til dette.

For øvrig vil vi bare benytte ditt navn, din epost-adresse og mobilnummer når vi kommuniserer med deg, ved utsendelse av medlemsinformasjon (herunder også menighetsblad) eller i påmeldingslister til turer og arrangementer m.v.
Personer med særlige verv i menigheten kan få sitt navn og kontaktinformasjon tilgjengeliggjort på våre nettsider, i vårt menighetsblad og øvrige informasjonsmateriell fra menigheten. Ønskes det unntak fra dette, meldes dette inn til kontoret.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse. Opplysninger slettes digitalt ved hvert årsskifte og utskrift av registrerte opplysninger arkiveres i brevordnere på avlåst arkivskap. Vi vil uansett slutte å benytte oss av informasjonen vi har mottatt fra deg.

Hvilke lover gjelder?

Frikirken er underlagt Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), i kraft fra 01.01.2021. Sammen med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), i kraft fra 20.07.2018 regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Ta kontakt med vårt menighetskontor for å få tilsendt opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.

Powered by Cornerstone