Finn en tjeneste

I Guds rike er det de som er tjenere for andre som regnes for å være de største. Det er mange behov, og alle bidrag er viktige!

Hva er en tjeneste?

Å ha en tjeneste betyr at du påtar deg ansvaret for noen av oppgavene vi som fellesskap trenger at noen gjør. Menigheten er en organisasjon der det aller meste gjøres av frivillige.

Oppgavene i en menighet av vår størrelse er varierte. Vi har bygninger som skal vedlikeholdes, og uteområder som skal holdes i orden. Vi har barn som skal ha søndagsskoletilbud, og da trengs de som kan formidle bibelfortellinger, være trygge voksne som ser barna, som kan rydde på plass stoler, leker og fargestifter. Skal vi på tur, trenger vi noen som kan gå i forveien å tenne bål, eller klargjøre noen leker.

Vi har gudstjenester, og da trengs noen som kan komme før alle andre og låse opp dører og klargjøre bygget, og slukke lyset og låse igjen når alle andre er gått hjem. Vi har Nord-Europas beste kirkekaffe, så kirkekaffe skal kokes og kaker skal bakes. Så trenger vi de som gjør oppgaver som er lett synlige fordi de er på scenen: sangere og musikere, ledere og talere.
Vi trenger lydteknikere og videoteknikere som styrer lyd og bilde.

Vi trenger de som trofast kommer som ledere på våre barne- og ungdomsaktiviteter, som ved å tilbringe tid med de unge, viser at de er verdifulle og viktige!
Vi trenger de som tjener oss i det stille, gjennom bønn for menigheten, bygda og landet vårt.
Vi trenger de som går på besøk til de som er syke, ensomme eller i sorg.
Vi trenger de som henter overskuddsmat fra bygdas bakerier og forretninger, de som pakker det i esker og poser og de som kjører det ut til bygdas trengende gjennom friMAT.
Vi trenger de som vil sitte i råd og ta beslutninger for veien videre og se til at det gjennomføres.

Og denne listen var ikke komplett, den viser bare at det er noe for alle!

Det handler ikke om å binde seg - det handler om å slå røtter

Mange unnlater å gå inn i en fast tjeneste fordi de føler at de blir bundet. Og slik er det jo med alt man sier ja til av faste ting. Om du stiller deg til rådighet som fotballtrener i Vindbjart eller som politiker i kommunestyret, forventes det at du kommer når samlingene er.

Vi er trygge på at gleden ved å bidra er større enn kostnaden ved å binde seg.

Menigheten er et fellesskap, og det vil bare fungere om vi gjør hver vår del. Så ja, noen oppgaver innebærer at du binder opp litt av tiden din til fellesskapet.

Mange av våre aktiviteter foregår hver uke. Mange av dem har organisert de frivillige i team, og hvert team for ansvar for noen uker i halvåret. På den måten blir ansvaret spredt på flere i fellesskapet.

Hvordan melder jeg meg til tjeneste?

Kjenner du noen som allerede er i en tjeneste du syns virker interessant, kan du snakke med dem, og høre om du kan bidra med noe. Hvis du ikke er sikker på hva du vil gjøre, eller ikke kjenner noen, er du hjertelig velkommen til å kontakte en av oss i staben. Du kan til og med sende en epost til post@venneslafrikirke.no og melde deg til tjeneste!

Powered by Cornerstone