Bønn – tilbud og tjeneste

Fra hjertet vårt

Når vi ber, snakker vi til Gud rett fra hjertet. Det er hjertets samtale med Gud, som et gjensvar på Guds samtale med meg. En bønn kan være ferdig formulert i en gudstjenesteliturgi eller bønnebok, den kan være ordløs, et sukk, eller et annet spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå.

Vi kan be sammen med mange eller helt alene, vi kan be for andre, og andre kan be for oss. Man kan be hvor og når som helst.

Bønnerom

I Vennesla frikirke har vi et eget bønnerom i 2.etasje. Det er ikke slik at Gud hører bedre når vi ber i bønnerommet, men å gå inn i et slikt rom gjør det kanskje lettere for oss som ber å være konsentrert, åpne og ærlige i vårt møte med Gud. Til og med Jesus trakk seg bort til stille steder for å be uforstyrret.

Du kan benytte bønnerommet når du måtte ønske. Kirken er åpen når det foregår aktiviteter i bygget. Se kalenderen for oversikt over dette.

Faste bønnesamlinger

Vi har faste bønnesamlinger som er åpne for alle. Du er hjertelig velkommen til å delta.

  • Torsdager kl 10-11 er det åpent bønnemøte.
  • Søndager 10.30 er det bønn før gudstjenesten kl 11.

Gjennom bønn kan vi ha ekte innflytelse som når til jordens ender, uten engang å forlate hjemmet vårt.

Powered by Cornerstone