Kontakten bruktbutikk

Kontakten er en egen stiftelse som er knyttet opp til Frikirken ved at det er Frikirken som oppnevner styremedlemmer. Ellers ledes Kontakten av et styre på 5-7 medlemmer.

Kontaktens hovedarbeid er Bruktbutikken som drives av frivillige. Overskuddet av driften fordeles mellom lokale prosjekter rettet mot barn/unge, og engasjement i Ukraina, da hovedsakelig i Smotrich kommune sørvest i Ukraina. Her er det etablert et Rehabiliteringssenter for mennesker som sliter med rus. I tillegg er det kjøpt og pusset opp et aktivitetssenter med fokus på forebyggende arbeid for barn og unge. Dette arbeidet er høyt verdsatt av lokalbefolkningen og offentlige myndigheter der nede.

Ellers sender kontakten en mengde tøy til Ukraina via hjelpesendinger organisert av Ukraina-komiteen i Frikirken.

Kontakt

Kontakten bruktbutikk
Sentrumsveien 63
Trekanten senter 3. etg.
4700 Vennesla

tlf: 38 15 60 00
epost: post@kontaktenvennesla.no
Finn oss på facebook!

Har du varer du ønsker å levere til butikken finner du oss i Trekanten senter i 3. etg.

For andre spørsmål kan du kontakte:
Tellef Myrvold: 982 81 640
Bodil Strandberg: 906 63 632
Sigmund Ospedal: 477 17 810

Powered by Cornerstone