"Smak og se" - frikirkens konfirmantopplegg

Vi tror på Gud vår far, himmelens og jordens skaper. Vi tror på Jesus Kristus vår herre og frelser, og vi tror på Den Hellige Ånd, talsmannen som viser oss hvem Gud er. Dette ønsker vi å vise konfirmantene.

 


Konfirmantopplegget i Frikirken, «Smak og se», starter den høsten man begynner i 9.klasse. Fra 15. september samles man annenhver torsdag (i oddetallsuker) til undervisning, sosialt samvær og moro.

I tillegg deltar konfirmantene på Frik, vårt ungdomstilbud annenhver fredag kl 19.30, i partallsuker. Konfirmantene har altså tilbud for å treffes i frikirken hver uke.

Vi drar også på turer. Den første turen er en dagstur for å bli kjent. Vi forsøker å få til flere turer, gjerne med overnatting.

Det er mulighet for å bli med på ungdomsfestivalen Impuls i Stavanger, som hvert år samler flere tusen ungdommer. Dette er ikke obligatorisk, og kostnader til Impuls er ikke inkludert i egenandelen.

Den største turen, og et av høydepunktene i konfirmanttiden, er storleiren på Evjetun i starten av august (den høsten du starter i 10.klasse), der Frikirkens konfirmanter fra hele sørlandet samles! Det er viktig at dere legger inn dette i sommerferieplanleggingen, for denne leiren er en del av det obligatoriske opplegget.

Dugnad og tilbud til foreldre
Vi ønsker å inkludere dere foreldre i arbeidet, og ønsker at dere minst en gang i løpet av året kan hjelpe til med noe praktisk i forbindelse med våre ungdomssamlinger. Dere vil i såfall kontaktes.

Kostnader

Vennesla Frikirke betaler mesteparten av kostnadene ved konfirmantarbeidet, men en egenandel er det likevel.
 
Egenandelen for 2008-kullet er kr 3.000,- pr konfirmant.
Det faktureres i to omganger:
kr 1.500,- høsten 2022
kr 1.500,- våren 2023
 
Egenandelen er med å dekke følgende:

  • Egen Bibel
  • Lisens for undervisningsopplegget «Smak og se»
  • Administrasjon og planlegging
  • Utgifter knyttet til samlingene
  • Medlemsavgift til det lokale konfirmantlaget og Frik for begge kalenderår som konfirmasjonstiden spenner over (2022 og 2023).
  • Aktiviteter gjennom året
  • Konfirmantleiravgiften
    Bare leiren koster i overkant av kr 4.000,- men menigheten sørger for å dekke alle kostnader utover egenandelen.

Det som ikke er inkludert i egenandelen, og som derfor kommer i tillegg er aktiviteter under konfirmantleiren (rafting kr 500,- og/eller go-kart kr 250,-).
Eventuelle aktiviteter på andre turer kan også komme i tillegg.

Innhold

Som konfirmant i Frikirken skal du få god og spennende undervisning om kristen tro og Bibelen.
Du blir invitert med inn i menighetens ungdomsarbeid, og får bli en del av miljøet, også utenom de ordinære konfirmantsamlingene.
 
Vi ønsker at ungdommene skal kjenne Gud, og hva Han har gjort for oss gjennom sin sønn, Jesus Kristus.

Hvem kan konfirmeres i Frikirken?

Jeg eller familien min er ikke medlemmer i Frikirken, kan jeg da konfirmere meg i Frikirken?
Ja, vårt konfirmantopplegg er åpent for alle som ønsker å følge det.
 
Jeg er ikke døpt, kan jeg da konfirmere meg i Frikirken?
Ja, du behøver ikke være døpt for å konfirmere deg i Frikirken.

Viktige datoer for 2008-kullet

Konfirmasjonsdag
Gudstjenesten er lørdag 26. august 2023 kl 11.00.

8. - 13. august 2023 (uke 32): Leir på Evjetun
Dette er konfirmantårets store høydepunkt! Her møtes konfirmanter fra flere av frikirkens menigheter på sørlandet til moro, alvor og aktiviteter! Fantastisk gøy!

Husk å legge inn dette i planene for sommeren!


Etter konfirmasjonen - TØFF

De som har fullført sin konfirmanttid, har mulighet til å delta på TØFF.

TØFF er en litt morsom forkortelse for «Trening og Øving For Fjorårskonfirmanter».

Det foregår i Kristiansand Frikirke en gang i måneden og er et slags lederkurs, hvor man lærer mer om det å leve med en tro på Jesus.

Kurset koster 500 kroner.

Det blir en egen tur våren. Det er egen påmelding til denne.

Kontakt ungdom@venneslafrikirke.no om dere ønsker deltagelse eller mer informasjon.

PS! Du kan delta første gang for å se hvordan det er, og så bestemme deg om du vil fortsette eller ikke.

Powered by Cornerstone