Vekstgrupper

Vekstgrupper er som drivhus for mennesker. Vi samles jevnlig for å hjelpe hverandre med å vokse som mennesker, og til å leve livet som etterfølgere av Jesus.

Hva er en vekstgruppe?

En vekstgruppe er et mindre fellesskap med mennesker som ønsker å følge Jesus, og som hjelper hverandre med det. Vekstgruppen samles jevnlig i hjemmene til gruppemedlemmene, for eksempel annenhver uke.

Hvorfor være i vekstgruppe i tillegg til å gå på gudstjenesten?

Vekstgrupper er som drivhus for kristne; trygge og varme omgivelser som skal fremme vekst. Gruppemedlemmene møtes for å vokse sammen som Jesu etterfølgere. Å være kristen handler om å bli del av Guds familie. Gudstjenestene er som et stort familieselskap, der man ikke rekker å se alle man ønsker å se, og det ikke alltid er tid og rom for de dype, personlige samtalene. Vekstgruppen er, for å fortsette bildet med familien, mer som en kjernefamilie, som samles rundt middagsbordet og deler inntrykk og utfordringer fra dagen.

Erfaringsmessig fungerer gruppene best om man samles hver fjortende dag eller oftere. Det er også nyttig å ha en ramme for samlingen, med et klart start og sluttidspunkt, og faste programposter. Gruppen har en leder som sørger for at tidsplanen holdes.

Samlingen starter ofte med at det serveres noen forfriskninger eller et enkelt måltid, og man kan prate løst og fast. Dette går over til en delerunde, hvor vi øver oss på å oppdage og fortelle om Guds velsignelser i hverdagen.
Deretter følger lovprisning, hvor vi hyller Gud Far og Jesus for hvem han er. Noen grupper velger å synge sammen, andre lytter til en lovsang sammen, dette vil være forskjellig fra gruppe til gruppe.
En av gruppemedlemmene sier noe om temaet for samlingen, som en innledning til samtale i gruppen.
Det settes også av tid til forbønn for hverandre, før man sier velsignelsen sammen og går hjem hver til vårt.

Formålet med vekstgruppene er at vi skal få omsatt kunnskapen om det Gud har for oss til virkelig, levd liv! Gruppen er et fortrolig fellesskap med mennesker som ønsker å hjelpe hverandre med dette, gjennom å dele sine hverdagsliv, sine tanker om Guds ord og ved å vise omsorg for hverandre.
Alle er velkomne til å bli med i en vekstgruppe. Vi oppfordrer alle medlemmer til å forplikte seg til aktivt å involvere seg i en vekstgruppe, både for deres egen og andres del.

Finn en gruppe

Så lenge vekstgruppene handler om fellesskap og ekte, levd liv vil de også være like forskjellige som menneskene som er i dem. Det er derfor naturlig å tenke over hvilken type fellesskap du ønsker. Det er nok mest naturlig å velge en gruppe bestående av mennesker i samme livsfase som deg selv. Pensjonister har eksempelvis annerledes livssituasjon enn småbarnsforeldre og ungdommer har andre interesserer og behov enn foreldregenerasjonen. Eller - noen ønsker kanskje en gruppe med noen som er eldre enn seg selv, så man kan lære av deres erfaringer.
Noen par ønsker å gå i gruppe sammen, mens andre ønsker å gå i en ren kvinne- eller mannsgruppe.

Menigheten består av mange mennesker i forskjellige livsfaser, så muligheten for å finne et fellesskap som passer deg, er absolutt til stede. Om man likevel skulle være så uheldig å bli med i en gruppe hvor man ikke kjenner seg hjemme, er det lov å bytte. Det skal være enkelt å bli med i en gruppe, og det skal være enkelt å slutte om man kjenner at gruppen ikke er den riktige. Det betyr ikke at det er noe galt med verken deg eller gruppen, det er bare sammensetningen som ikke passet.

Du kan registrere din interesse for å bli med i en vekstgruppe til post@venneslafrikirke.no. Du blir deretter fulgt opp av en av de som administrerer vekstgruppearbeidet.

 

Powered by Cornerstone