Fosterhjemsambassadør

Vennesla Frikirke er fosterhjemsambassadør. Det vil si at vi hjelper fosterhjemstjenesten med rekruttering av fosterhjem.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad startet i sin tid en nasjonal dugnad for å rekruttere flere fosterhjem i tros- og livssynsorganisasjoner. Vennesla Frikirke har inngått en ambassadøravtale med Fosterhjemtjenesten i Kristiansand. Å være ambassadør betyr at man stiller kanaler og ressurser tilgjengelig for å spre informasjon om fosterhjem i organisasjonen.

Det er stort behov for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er faktisk mangel på fosterhjem.

  • 7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem
  • Fosterbarn er som alle andre barn - forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet
  • Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.
  • Det er også et stort behov for flere flerkulturelle fosterhjem for å kunne ivareta barnas kulturelle og religiøse rettigheter og behov. Fosterhjemtjenesten avd. Kristiansand tilbyr en grunnopplæring til flerkulturelle familier.

Har dere plass til en ekstra rundt middagsbordet?

Hvis du har spørsmål om hva det vil si å være fosterhjem, har vi som fosterhjemsambassadør en person som kan hjelpe deg der.
Janne Aase Kinn er selv fostermor, og kan som ambassadørkontakt hjelpe deg å orientere deg i dette landskapet, som nok kan være nytt og ukjent for mange.

Fosterhjemstjenesten arrangerer også mange digitale informasjonsmøter. Du finner informasjon og påmelding på Fosterhjemstjenestens hjemmesider.  

Hvis du ønsker å gå videre i prosessen, må du gå et forberedende kurs. Kurset er helt gratis og uforpliktende. Gjennom prosessen i kurset vil du sammen med kursholderne finne ut om det å være fosterhjem er noe for deg og din familie.

Kontakt

Kontakt fosterhjemstjenesten i Kristiansand

Eller du kan kontakte vår ambassadørkontakt, Janne Aase Kinn:
Epost til Janne

 

Powered by Cornerstone