Ungdomsarbeider i 30% stilling

Vi leter etter deg som er glad i å være med ungdom, og kan legge til rette for at vår menighet er et godt sted for ungdommer, hvor de har det gøy og blir inspirerte og engasjerte.

Du vil ha fokus på å bygge relasjoner, være inviterende og imøtekommende. Våre flotte ungdommer skal selv være med å ta ansvar for å organisere ungdomsarbeidet de er del av, så du evner å lede gjennom andre. Det er en fordel om du er strukturert og kan følge opp det administrative knyttet til ungdomsarbeidet.

Vi har tro på tjeneste basert på kombinasjonen av natur- og nådegaver, og vil kunne være noe fleksible på innhold i stillingen ut fra dette. Det er et pluss om du er bekvem med å undervise noe, for eksempel ut fra vårt konfirmantopplegg.

Blant oppgavene vil det fra starten av være å lede vårt konfirmantarbeid med samlinger annenhver torsdag og arbeidet med våre Frik ungdomsmøter annenhver fredag. Det vil bli noe arbeidstid i helger, og det er ønskelig at du kan være med på turer og leirer med ungdommene.

Som ansatt blir du del av menighetens stab og rapporterer til hovedpastor eller en representant fra menighetens styre. Personlig egnethet og relevant erfaring vurderes høyt. Menigheten har musikkarbeider i 75% stilling, som også har hovedfokus på ungdommene, og du vil samarbeide tett med denne.

Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. For å bli ansatt må en fremvise godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Frikirkens lønnsregulativ. Lønn fastsettes av hovedkontoret basert på utdanning og ansiennitet. Alle søknader behandles konfidensielt.

Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende stillingen. For mer informasjon om menigheten, se venneslafrikirke.no.

Stillingen er i utgangspunktet en midlertidig stilling i inntil 12 måneder.

Tiltredelse i august eller seinere, etter avtale med søker.

Søknadsfrist: Snares mulig, vi mottar søknader til stillingen er besatt.

Kontakt ved spørsmål om stillingen:  geirove@venneslafrikirke.no, 975 81 005

Finn-annonse: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=263118090

Powered by Cornerstone